Vibrasyon  Motorları Üzerine Teknik Bilgiler

 Vibrasyon motorları, vibrasyon tesisatlarının tahriği için öngörülmüştür ve uygundur, örneğin: Sarkaç
konveyörler, sarkaç boruları, elek konveyörleri, elek makineleri, spiral konveyörler, sıralama
makineleri, ayırma ızgaraları, titreşimli iskeleler, rezonans konveyörleri, sarkaç değirmenleri, akışkan
yatak kurutucular, bunker titreştiriciler vs.

Motorlarımız hakkında, tip, devir sayısı, çalışma torku ile birlikte santrifüj kuvveti ve elektrik değerleri
hakkındaki bilgileri vibrasyon motorları prospektüsü veya motor bilgi formundan edinebilirsiniz

Amaç Dahilinde Kullanım
Vibrasyon motoru tek başına bir işleve sahip bir makine değildir ve sadece başka bir
makineyle birlikte kullanılmak için tasarlanmıştır. Makineyi devreye alma, işleve sahip
makinenin makine yönetmeliğinin hükümlerine uyduğu tespit edilene dek yasaktır.
Vibrasyon motorları yalnızca bir sarkaç düzeneğinin tahrik edilmesi için tasarlanmıştır.
Sarkaç düzeneği, vibrasyon motoru aracılığıyla oluşturulan gereksinime yönelik
kurulmuş olmalıdır.
Vibrasyon motorları santrifüj diskleri olmadan işletilmemelidir.
Amaç dahilinde kullanımın içine, aynı zamanda kullanım kılavuzunun dikkate alınması da
girmektedir.

 

Emniyet bilgileri
Vibrasyon motoru, sadece amaç dahilinde tüm koruma düzeneklerine sahip ilgili makineye
monte edildiğinde çalıştırılmalıdır.

Dikkat: Vibrasyon motorunun kullanımı veya motorda yapılacak çalışmalar, vibrasyon
motorunun santrifüj ağırlıklarında beklenmedik dönüşlere yol açabilir. Çarpma ya da
sıkışma tehlikesi oluşur.

Kapsamlı kişi güvenliği sadece tamamen kapalı vibrasyon motorlarında garantiye alınır
 Vibrasyon motoru, koruma başlıkları veya santrifüj ağırlıkları olmadan asla işletime
alınmamalıdır.

 Vibrasyon motorunun elektrik bağlantısı yeterli biçimde emniyete alınmış olmalıdır.

 Bağlantı hattının izolasyonunun zarar görmesi veya uç terminal kutusunun
kaplamasının eksik olması durumunda elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike
oluşabilir! Bu tür eksiklikler hemen giderilmelidir.

 Patlama tehlikesi olan alanlarda sadece önceden korunmuş vibrasyon motorları
kullanılmalıdır. Bunun için Atex motorlarımızı kullanın.

 Vibrasyon motorundaki tüm bakım ve ayar çalışmaları temel olarak durma konumunda
yerine getirilmelidir. Bu çalışmalara başlamadan önce vibrasyon motorunun yanlışlıkla
veya yetkisiz kişiler tarafından açılmaması garanti altına alınmalıdır.